Monday, December 19, 2016

Gwasanaeth Nadolig Moreia Tycroes

Bore Dydd Sul 18 Rhagfyr daeth aelodau a ffrindiau Gofalaeth Gellimanwydd, y Gwynfryn a Moreia at eu gilydd i ddathlu Oedfa Nadolig hyfryd yn Eglwys Moreia, Tycroes.No comments: