Sunday, January 11, 2015

Cynhelir Cymanfa Ganu,
Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem,Ebeneser, Capel Saron, Bethesda Tycroes, Pisgah Penybanc, Noddfa Garnswllt 

 Dydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015
yng Nghapel Gellimanwydd.
Yr Arweinydd fydd Mr Allan Fewster, Llangennech
a'r organyddes yw Mrs Gloria Lloyd.
Bore am 10.30  - Llywyddu Capel Hendre
Hwyr am 5.30 - Llywyddu Seion