Wednesday, November 28, 2012

CWIS CYMORTH CRISTNOGOLNos Wener 15 Tachwedd cynhaliwyd y cwis blynyddol Cymorth Cristnogol Tref Rhydaman a'r cylch. Roedd pum tim yn cystadlu o Noddfa, Garnswllt, Capel Newydd y Betws a'c Ebeneser, y Gwynfryn, Yr Eglwys yng Nghymru a Gellimanwydd. Edwyn Williams oedd y cwisfeistr.

Wedi cystadlu brwd roedd dau dim yn gyfartal ar y diwedd, felly roedd rhaid wrth rowd "tie breaker". Ar ddiwedd hon daeth tim Gellimanwydd i'r brig. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Roedd stondinau cardiau Nadolig a nwyddau Masnach Deg yn cael eu gwerthu. Noson llawn hwyl a sbri yn cael cyfle i ddod at ein gilydd tuag at achos da