Monday, September 26, 2016

BORE COFFI MACMILLAN

Bore Dydd Iau Medi 29 
yn Neuadd Gellimanwydd cynhelir 
Bore Coffi Macmillan 
rhwng 10 a 12. 

Ni fydd tal mynediad ond gwerthfawrogir cyfraniadau tuag at yr elusen haeddiannol hon. 

Tuesday, September 13, 2016

Llwyddiant

Yn ystod ein Gwasanaeth bore Dydd Sul 11 Medi cafodd cynulleidfa Capel Gellimanwydd gyfle i ddymuno yn dda i ddwy o blant yr Ysgol Sul sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd yn y Brifysgol. Mae Mari Llywelyn yn mynd i Caerdydd i astudio Deintyddiaeth ac Elan Daniels i Caergrawnt i astudio Milfeddygaeth.


Yn y llun mae ein Gweinidog y Parchg Ryan Thomas yn cyflwyno rhodd fechan i’r ddwy.