Sunday, April 04, 2010

DERBYN AELODAU NEWYDD

Bore Dydd Sul Y Pasg, 4 Ebrill, cawsom oedfa arbennig yn Neuadd Gellimanwydd. Roedd Nia Mair Jeffers a Hanna Williams yn cael eu derbyn yn llawn aelodau yn yr eglwys.
Hyfryd oedd gweld y neuadd yn llawn (yn wir roedd angen mynd i nol rhagor o gadeiriau). Hyfryd hefyd oedd gweld trawstoriad oedran y gynulleidfa, roedd yno bobl o bob oed.
Cawsom bregeth bwrpasol, egniol gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees ac yna cafodd Nia a Hanna eu derbyn yn aelodau o’r eglwys. Wedi hyn cawsom ein harwain at fwrdd y Cymun i gofio am aberth drud Iesu, ond hefyd y neges o lawennydd bod Duw wedi trechu angau ei hun.

“Ond cyfododd Duw ef, gan ei rhyddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael.” – Actau 2:24


Heddiw cododd Crist yn fyw,
Halelwia!”