Saturday, November 28, 2015

Y Gymdeithas - DATHLU'R NADOLIG


Ar Nos Iau 26 Tachwedd wnaeth Cymdeithas Gellimanwydd ddechrau dathlu'r Nadolig. Roedd y Neuadd yn llawn gyda pob sedd wedi ei llenwi. Roedd y neuadd wedi ei addurno'n hyfryd, gyda dwy goeden Nadolig! Talent ieuenctid lleol oedd yn ein diddanu a cawsom wledd o ganu a cherddoraieth. 


Croesawyd pawb i'r noson gan ein Llywydd Edwyn Williams. Yna cawsom gwpanaid o de a mins peis. Trosglwyddodd y llywydd y noson i ddwylo medrus Lynne Leach, un o'n haelodau. Cyflwynodd Lynne ein hartistiad am y noson sef Emily Meek, Osian Clarke, Neve Summers a Catrin Soons, y pedwar yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman.
I ddechrau wnaeth Emily, Osian a Neve ein diddannu drwy ganu nifer o ganeuon o'r sioe Les Miserables ac hefyd caneuon Cymreig eraill. Yn cyfeilio iddynt oedd ein Organnydd Mrs Gloria Lloyd. 

Roedd Emily, Osian a Neve yn  rhan o gynhyrchiad Ysgolion Les Miserables yn ddiweddar yng Nghanolfan y Mileniwm. Hefyd  cawsant y profiad anghygoel o fod yn  rhan o gast y cynhyrchiad Cymraeg o Les Misérables ; Fersiwn Ysgolion yn perfformio yng nghyngerdd gala 30 mlwyddiant Les Misérables yn y Queen’s Theatre West End fel gwesteion arbennig i Cameron Mackintosh.

I gloi'r noson cawsom gyflwyniad arbennig ar y clarinet gan Catrin. Mae Catrin yn y chweched dosbarth yn Ysgol Dyffryn Aman ac yn gobeithio chwarae'r clarinet yn broffesiynol. yn wir mae wrthi yn mynd i nifer o gyfweliadau mewn Prifysgolion enwog Prydain i ddilyn gyrfa yn chwarae'r clarinet ac ar ol ei chlywed yn y noson rydym i gyd yn sicr bod dyfodol disglair o'i blaen. 

Diolchodd ein Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas i bawb am noson mor hyfryd a dymuno Nadolig Llawen i bawb.