Wednesday, September 28, 2011

Mwy o luniau Trip y gymdeithas

Dyma ychydig mwy o luniau o trip y Gymdeithas i Cheltenham.


Thursday, September 22, 2011

TRIP Y GYMDEITHAS


Dydd Sadwrn 17 Medi oedd dyddiad trip blynyddol Cymdeithas Gellimanwydd eleni.
Cheltenham oedd y gyrchfan y tro hwn. Roedd y bws yn dechrau o Rhydaman am 9 ac erbyn 11.00 roeddem yng nghanol y dre yn barod am ddiwrnod o “sightseeing” a siopa.
Roedd farchnad grefftau yno a manteisiodd rhai ar y cyfle i weld y stondinau cyn crwydro’r Promenad enwog. Wrth gwrs, roedd yn rhaid cael cwpanaid o de a cinio yn y dref cyn dychwelyd am adre.

Yn ol yr arfer rhaid oedd stopio ar y ffordd gartre. Aethom i’r Ship inn yn Alveston, ger yr hen bont Hafren a mwynhau pryd blasus o fwyd a sgwrs melus cyn dychwelyd adre wedi cael diwrnod i’r brenin. Diolch i Mrs Mandy Rees a Mairwen Lloyd am y trefniadau

Sunday, September 04, 2011

A hithau'n ddiwedd gwyliau ysgol mae'n dymor newydd arnom ninnau yng Ngellimanwydd yn ogystal.

Dydd Iau nesaf, Medi 8 bydd Drws Agored yn ail ddechrau yn Neuadd Gellimanwydd. Cofiwch bod croeso i bawb.

Dydd Sul nesaf, Medi 11 mae Ysgol Sul y Plant yn ail ddechrau wedi seibiant dros yr haf.

Yna Nos Wener ganlynol sef Medi 16 bydd Clwb Hwyl hwyr yn dechrau ar dymor newydd am 5.30 yn y Neuadd. Cofwich bod croeso i unrhyw blentyn sydd ym mlwyddyn 3-6 i uno gyda ni yn yr hwyl.

Ac yna i ddechrau Tymor newydd bydd Trip blynyddol Y Gymdeithas yn mynd i Cheltenham ar ddydd Sadwrn Medi 17.

Mae'n mynd i fod yn dymor prysur unwaith eto.