Monday, April 06, 2009

CYMANFA GANU 2009

Cynhaliwyd y GYMANFA GANU UNDEBOL ar Ddydd Sul Y Blodau, 5ed Ebrill 2009 yng Nghapel y Gwynfryn. Braf oedd gweld cymaint o aelodau Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser yn ymuno yn y Gymanfa.Yr arweinydd oedd Mrs Ann Davies, LLCM, Llanarthne. Mrs Gloria Lloyd oedd yn cyfeilio wrth yr organ.Llywyddwyd yn y bore gan Gapel Hendre a Gosen yn yr hwyr.
Roedd Mrs Ann Davies ar ei gorau yn Gymanfa'r Plant gan lwyddo i gael hwyl arbennig yn y canu, ac yn yr un modd yn yr hwyr.