Monday, December 19, 2016

Pasiant Y PlantPrynhawn Dydd Sul 18 Rhagfyr cawsom oedfa arbennig yng Ngellimanwydd pan gyflwynodd plant yr Ysgol Sul eu pasiant Nadolig. 

Cawsom oedfa llawn hwyl a sbri a oedd yn trosglwyddo wir neges y Nadolig. Roedd hyd yn oed Tess a Claudia o Strictly Come Dancing, Ant a Dec o I'm a Celebrity a Honey G o X Factor yn cymryd rhan wrth gyflwyno  arwyr y sioe sef yr angylion, bugeiliaid, gwr y llety, y tri gwr doeth, ac wrth gwrs Mair a Joseff a'r baban Iesu.

Wedi'r oedfa cawsom de parti a hyfryd oedd gweld y Neuadd yn llawn o fwrlwm a hwyl yr Wyl. A do daeth Santa i'r parti a cyflwyno anrheg i blant yr Ysgol Sul.

Diolch i bawb wnaeth hi yn ddiwrnod i gofio.


Gwasanaeth Nadolig Moreia Tycroes

Bore Dydd Sul 18 Rhagfyr daeth aelodau a ffrindiau Gofalaeth Gellimanwydd, y Gwynfryn a Moreia at eu gilydd i ddathlu Oedfa Nadolig hyfryd yn Eglwys Moreia, Tycroes.Wednesday, December 14, 2016