Sunday, February 03, 2008

CWIS BEIBLAIDD


Roedd Neuadd Gellimanwydd yn llawn prynhawn Sul 2 Chwefror ar gyfer Cwis Beiblaidd Ysgolion Sul Gogledd Myrddin. Pedwar oedd ym mhob tim ac roedd wyth Ysgol Sul yn cystadlu. Roedd timau wedi dod o Frynaman, Llangadog, Cwmdu, Llanfynydd, Nantgaredig a Chaerfyrddin, yn ogystal a Rhydaman.
.
Tim Gellimanwydd oedd Elan Daniels, Sara Mai Davies, Harri Jones, a Mari Llywelyn. Llwyddodd y pedwar i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.
.
Nigel Davies, Cydlynydd Menter Cydenwadol Gogledd Myrddin, oedd y cwis feistr. Y maes gosod ar gyfer y cwis oedd Gideon a Porthi'r Pum Mil. Yn ogystal a cwestiynau unigol ar y maes gosod cawsom gwestiynau ar luniau o storiau o'r beibl, cwestiynau aml ddewis a rownd ar y "buzzer". Y buddugwyr oedd Tim Penuel, Caerfyrddin.

Diolch i Hanna Wyn Williams a Nia Mair Jeffers, dwy o bobl ifanc yr ysgol Sul, am baratoi'r paned o de i'r oedolion a'r diod i'r plant yn ystod y prynhawn.