Sunday, February 26, 2006

CWRDD TEULUOL 26 CHWEFROR


Plant yr Ysgol Sul oedd yn gyfrifol am y cwrdd teuluol bore 26 Chwefror. A hithau'n agos at Ddydd Gwyl Dewi thema y gwasanaeth oedd Dewi Sant. Drwy gyfrwng darlleniadau, gweddiau a chaneuon cafwyd darlun o'n Nawdd Sant gan y plant. Yn ystod un eitem daeth pob un i fyny i'r sedd fawr gyda darn o lun i greu llun o'r capel, a chan ganddynt i Diolch am Gymru.

Pwysleisiodd y Gweinidog, Y Parch Dyfrig Rees bwysigrwydd geiriau bach sydd yn wir yn eiriau mawr ein ffydd - DUW ac IESU.

Braf oedd gweld y plant wedi gwisgo i fyny yn eu gwisgoedd traddodiadol. Diolch i bob un ohonynt am wneud eu rhan mor raennus.
Wedi'r oedfa aethom i'r neuadd i rannu cwpaned o de a chyfle i gymdeithasu.

Y pethau bychain hynny a welsom ganddo ef
O dyro ras i'w dysgu yn awr er Teyrnas Nef.

Wednesday, February 22, 2006

CWRDD TEULUOL

Bydd Plant yr Ysgol Sul yn cymryd rhan mewn Cwrdd Teuluol dydd Sul 26 Chwefror am 10.30.
A hithau bron yn Fawrth y Cyntaf thema'r gwasanaeth fydd Dewi Sant.
Wedi'r oedfa bydd cyfle i gymdeithasu yn y Neuadd drwy rannu disgled o de, bisgedi a chlonc.

Croeso cynnes i bawb.

Friday, February 17, 2006

SULIADUR 2007

TREFN Y CYFARFODYDD
Y SUL
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli
Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant
Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli
Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.
.
CALENDR Y SULIAU 2007
.
TACHWEDD
4 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
11- Cyfarfodydd Pregethu: Y Parchg Dr Geraint Tudur, B.D., Bangor
18 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r hwyr
25 - Y Parchg Denzil James, Idole, Caerfyrddin
..
RHAGFYR
2 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
9 - Y Parchg T. Gerwyn Jones, Caerbyryn
16 - Y Gweinidog
23 - Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia ym Moreia, 10.30
Hwyr - Gwasanaeth Nadolig y Plant yng Ngelliamnwydd am 5.30
25 - Y Gweinidog. Cymun bore Dydd Nadolig am 8.30
30 - Oedfa ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30
.
IONAWR 2008
6 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
13 - Y Gweinidog
20 - Y Paechg Ken Williams, Gorslas
27 -Y Gweinidog
.