Saturday, November 01, 2008

CYMORTH CRISTNOGOL

Ar nos Wener 31 Hydref cynhaliwyd Cwis Cymorth Crsitnogol yn Neuadd Gellimanwydd. Roedd wyth tim yn cystadlu - Gellimanwydd, Capel Newydd a Bethany, Yr Eglwys yng Nghymru, dau o'r Gwynfryn, a tri o Noddfa Garnswllt.
Edwyn Williams oedd y cwis feistr ac wedi 6 rownd yn cynnwys lluniau o ardaloedd yng Nghymru, anifeiliaid, logos elusennau, rownd am hanes Cymorth Cristnogol Cymru, newyddion a rownd gerddorol Tim Noddfa C oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau iddynt ar eu llwyddiant.
Wedi'r cwis cawsom gyfle i gymdeithasu drwy rannu cwpanaid a chloc. Hefyd roedd stondinau cardiau Nadolig a Nwyddau Trade Craft ar werth.
Roedd y noson yn lwyddiant arbennig ble cawsom gyfle i gefnogi Cymorth Cristnogol a chymdeithasu yr un pryd.