Sunday, July 21, 2013

Trip yr Ysgol Sul


Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf, aeth aelodau a ffrindiau'r ysgol Sul I Ddinbych y Pysgod am ein trip blynyddol. Roedd y tywydd yn fendigedig. Roedd y bws yn gadael am 9.30 ac erbyn 10.30 roeddem wedi cyrraedd.
Cawsom ddiwnod i'r brenin yng nghwmni cyfeillion ar y traeth. Wrth gwrs aeth y plant I mewn i'r mor gan fynnu I ni'r oedolion ei fod yn gynnes iawn!
Waneth rhai chwarae criced, eraill ymlacio ar y deck chairs  tra bod rhai yn manteiso ar y cyfle I fynd I siopa am ychydig.
Yna ar ol cael pryd blasus o "fish and chips" roedd yn amser mynd adre gyda'r bws yn gadael am 5.00.
Roed dyn wir ddiwrnod bendigedig gyda pawb wedi mwynhau'n fawr.

Tuesday, July 02, 2013

Cwpan DenmanMae wastad diddordeb mawr yng nghystadleuaeth Cwpan Denman, sef rhodd Cyfundeb Lerpwl ar gyfer Cystadleuaeth Blynyddol Ysgolion Sul Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Yr her eleni oedd creu baner ar y thema "Stori Fawr Duw". 

Ysgol Sul Gellimanwydd, Rhydaman ddaeth yn fuddugol eleni. Yn y llun gwelwch rhai o blant yr ysgol Sul yn arddangos y gwpan gyda'r faner yn y cefndir, ac yn y llun arall gwelir Llywydd Undeb Annibynnwyr Cymru, y Parchg Ron Williams yn cyflwyno'r gwpan yng Nghyfarfod Blynyddol yr Undeb ym Mangor i Mrs Mandy Rees, Gellimanwydd. 

Yn ogystal ac ennill y cwpan derbyniwyd siec o £200 a fydd yn cael ei ddefnyddio at waith yr ysgol sul.

Bydd yr Ysgol Sul yn cau dros yr haf ond mae croeso i bawb ymuno a ni ar fore Sul yn Neuadd Gellimanwydd.

 

Croesawu Gweindigogion Newydd

Braint oedd cael gweld dau weinidog newydd yn cael eu croesawu gan Lywydd yr Undeb yn ystod cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb ym Mangor ym mis Mehefin eleni.Mae Carwyn Siddall รข Gofalaeth Bro yn Llanuwchllyn.

Tra bod y Parchg Guto Llywelyn, cyn aelod yn Gellimanwydd newydd ei sefydlu mewn gofalaeth yn ardal Hendygwyn-ar-daf