Sunday, January 31, 2010

CALENDR Y SULIAU - GWASANAETHAU

TREFN Y CYFARFODYDD
Y SUL
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli
Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant
Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli
Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.
.
CALENDR Y SULIAU 2010
..
HYDREF 
3- Y Gweinidog
10-  Cyrddau Diolchgarwch
17 - Y Gweinidog
24 - Y Parchg Alan John, Pontarddulais
31 - Y Gweinidog

TACHWEDD
7- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore 
14 - Cyrddau Pregethu - Y Parchg Gareth morgan Jones Pontardawe
21 - Y Gweinidog. Cymun yn oefa'r hwyr
28 - Bore: Y Parchg Derwyn morris Jones B.A., B.D. Abertawe
HWYR: Y Parchg Glan Roberts M. Th., Tycroes

RHAGFYR
5 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
12 - Y Gweinidog
19 - Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore
HWYR - Oedfa Nadolig y Plant a'r Ieuenctid
25- Y Gweinidog Cymun bore Nadolig am 8.30 y bore
26 - Oedfa ar y cyd a Moreia ym Moreia am 10.30 y bore

Thursday, January 28, 2010

Y GYMDEITHAS - CWIS


Nos fercher 27 Ionawr cawsom nos o hwyl a dyfalu yng nghwmni Edwyn Williams.

Roedd Edwyn wedi paratoi cwis cyfoes gan gynnwys rowndiau ar Newyddion, Ble yng Nghymru, Beth yw Hwn, Cerddoriaeth, Pwy yw'r Wyneb a Dyfalwch y Llyfr.

Roedd pedwar tim brwd yn cystadlu ac ar ddiwedd y noson, mewn cystadleuaeth agos dros ben y tim buddugol oedd - Mairwen Lloyd, Gwenfron Lewis, Linda Williams a Mandy Davies.

Llongyfarchiadau iddynt.