Sunday, June 25, 2006

TRIP Y CAPEL


Dydd Sadwrn 24 Mehefin aeth llond bws ohonom i Ddinbych y Pysgod. Roedd y tywydd yn ffafriol a chawsom ddiwrnod i'r brenin yn chwarae gemau ar y traeth. Mentrodd rhai i mewn i'r mor tra bod eraill yn hapus yn eistedd mewn "deck chair" gyffyrddus.
Yn y llun mae Edwyn (athro Ysgol Sul) wedi ei gladdu mewn tywod gan rhai o blant yr ysgol Sul!!
Cyn mynd yn ol i'r bws am 5.30 aeth llawer ohonom o amgylch y dref i brynu ychydig o anrhegion - a bwyta llond bol o "sglodion a pysgod" wrth gwrs.

Mae nifer ohonom yn edrych ymlaen i'r trip nesaf yn barod, sef trip y Gymdeithas i Henffordd ar 16 Medi.

Diolch i bawb a gefnogodd y trip - synnwn i ddim bod hwn am fod yn achlysur blynyddol yn dilyn llwyddiant eleni.

BORE COFFI'R URDD

Dydd Gwener, 23 Mehefin cynhaliodd aelodau Gellimanwydd, Capel y Gwynfryn a Chapel Newydd y Betws fore coffi yn Neuadd y Pensiynwyr ar gyfer codi arian tuag at Eisteddfod yr Urdd Sir Gar 2007.
Roedd amrywiaeth o stondinau yno a gobeithio ein bod wedi codi swm sylweddol o arian ar gyfer yr Eisteddfod.

Saturday, June 03, 2006

TRIP Y CAPEL

Yn dilyn llwyddiant y noson bowlio deg rydym wedi penderfynu trefnu digwyddiad arall y tymor hwn.
Ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin byddwn yn mynd am drip i DDINBYCH Y PYSGOD.
Bydd y bws yn gadael am 9.30 o'r capel ac yn dychwelyd o Ddinbych y Pysgod am 5.30.
Beth am ymuno a ni. Os hoffech ddod yna cysylltwch ag Edwyn Williams.