Monday, October 26, 2015

CWRDD DIOLCHGARWCH


Bore dydd Sul 11 Tachwedd cynhaliwyd Oedfa Diolchgarwch Eglwys Gellimanwydd. Hyfryd oedd cael cwmni aelodau y Gwynfryn a Moreia Tycroes yn yr oedfa. 

Roedd y Capel wedi ei addurno yn hyfryd gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac wrth gwrs torth y cynhaeaf. Thema'r gwasanaeth oedd Arch Noa. 

Cawsom eitem hyfryd gan y plant gyda Catrin, Macy, Gwenan a Mali yn arwain. Defnyddiodd ein gweinidog, Y Parchg Ryan Thomas  dail wedi troi lliw yn sail i'w air i'r plant. Yna cawsom eitemau gan Gôr y Capel.  

Roedd y casgliad yn mynd tuag at Apel Ysbyty Plant Cymru Arch Noa, yn bennaf oherwydd bod un o aelodau'r Ysgol Sul sef Dafydd Llewelyn, wedi cael triniaeth a gofal arbennig yno yn ddiweddar.  Roedd y swm o dros £500 yn anrhydeddus dros ben.

wedi'r oedfa cawsim gyfle i barhau gyda'r diolch drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi yn Neuadd y Capel. Yn wir roedd yn fendith cael bod yn bresennol.