Tuesday, September 22, 2015


Yn ystod ei stori i'r plant dydd Sul 13 Medi wnaeth Y Parchg Ryan Thomas osod lein ddillad ar draws y sedd fawr gyda gwahannol socs unigol yn hongian arni.
Terynged i Harry Patterson oedd hwn, bachgen bach a fu farw mewn damwain yn yr Alltwen pedair mlynedd yn ol. Pump oed oedd Harry ac ar penblwydd y golled enfawr mae ei rhieni yn annog pobl i wisgo sociau gwahanol fel teyrnged iddo. 


Friday, September 18, 2015

Trip Y Gymdeithas

Dydd Sadwrn 12 Medi aeth llond bws o ffrindiau Cymdeithas Gellimanwydd ar ein trip blynyddol. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd oedd y cyrchfan cyntaf. Yno cawsom awr neu ddwy hamddenol yn edrych ar y casgliadau hanesyddol mewn celf, daeareg a hanes natur.
Yna i lawr i Fae Caerdydd  i gwrydro'r Bae a chael rhywbeth i yfed a bwyta cyn parhau a'n trip gyda ychydig o "retail therapy" yn MacArthur Glen, Penybont, cyn galw yn y Masons Arms, Bryncethin am swper.
Mae tymor y Gymdeithas yn dechrau ar 24 Medi gyda ein Swper Cynhaeaf - cofiwch ddod cewch groeso arbennnig.