Friday, July 15, 2011

MABOLGAMPAU MIC

Nos Lun diwethaf, 11 Gorffennaf cynhaliwyd Mabolgampau'r ysgolion Sul Dwyrain Caerfyrddin dan nawdd MIC (Mudiad Ieuenctid Cristnogol) Sir Gar.
Hyfryd oedd gweld  Gampfa Canolfan Hamdden Rhydaman yn orlawn. Roedd timau o bob rhan o'r ardal yno yn cystadlu yn y bwrlwm.
Cystadleuthau oedran meithrin a cynradd oedd yn cael eu cynnal gyda'r rowndiau terfynol a chystadleuthau uwchradd yng Nghaerfyrddin ar y nos Fercher.
Roedd cystadleuthau rasus unigol a chyfnewid, naid hir, neidio yn ol a blaen, taflu pel am yn ol, taflu pwysau a tynnu rhaf.
Roedd yn galondid i weld cymaint wedi dod ynghyd a gweld y plant a’r bobl ifanc yn mwynhau mas draw a hynny dan enwau ysgolion Sul yr ardal.

Monday, July 04, 2011

TLWS LERPWL


Fel yr adroddwyd yn yr erthygl flaenorol ar y wefan hon enillodd Ysgol Sul Gellimanwydd yr Ail wobr yng nghystadleuaeth Tlws Cyfundeb Lerpwl am 20 llun mewn albwm yn dangos yr Eglwys ar Waith.
Yn y lluniau uchod gwelir ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees a'i wraig Mrs Mandy Rees yn derbyn y rhodd oddi wrth Llywydd yr Undeb sef Y Parchg Andrew Lenny yn y Cyfarfod Blynyddol yn Biwmaris.

Sunday, July 03, 2011

TLWS CYFUNDEB LERPWL

 
Llun clawr yr albwm
Llongyfarchiadau mawr i Mari Llywelyn ac Elan Daniels o Ysgol Sul Gellimanwydd am ddod yn ail yng Nghystadleuaeth Tlws Cyfundeb Lerpwl.  
Ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf yng Nghyfarfod Blynyddol Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg yn Biwmaris cyhoeddwyd enillwyr Cwpan Denman a Tlws Lerpwl a daeth Ysgol Sul Gellimanwydd yn ail yng nghystadleuaeth y Tlws.
Cywaith o 20 llun yn dangos yr Eglwys ar Waith oedd y gystadleuaeth ac roedd Elan a Mari wedi dangos holl waith Eglws Gellimanwydd mewn albwm hardd.
Cyflwynwyd gwobr o £50 i'n Gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees yn y Cyfarfod Blynyddol.