Saturday, May 21, 2016

Bwrlwm Bro


Ar Ddydd Sul Mai 15fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Dyffryn Aman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd o dan drefniant Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.). Bu’r plant yn mwynhau dros awr o weithgareddau o gwmpas yr hanes am Iesu’n iachau’r claf o’r parlys. Cyflwynwyd y neges trwy chwarae gêm, stori a chrefft. Cafwyd hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod gan Iesu'r awdurdod nid yn unig i iachau ond hefyd i faddau beiau.Friday, May 20, 2016

Brecwast Mawr Cymorth Cristnogol

Diolch I bawb a ddaeth draw I Neuadd Gellimanwydd bore Dydd Iau 19 Mai i fwynhau brecwast mawr Cymorth Cristnogol. Codwyd dros £1,000. 


Sunday, May 15, 2016