Thursday, November 24, 2016

Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu'r Nadolig

Nos Iau 24 Tachwedd roedd Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu y Nadolig. 
Berthyn Cartref oeddd gennym. Cawsom eitem gan Gor o ferched dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd gyda Rhys Thomas yn cyfeilio. Wedyn adroddiad gan Miss Ruth Bevan. Yna cawsom noson o ganu carolau cyn rhannu te a mins pei. 


Roedd yn gychwyn da i dymor y Nadolig a diolch i bawb wnaeth gymryd rhan boed yn ganu, adrodd neu paratoi y te a’r bwyd. Diolchodd y Parchg Ryan Thomas i bawb am noson hyfryd a rhoddodd her i ni gyd i  wisgo’n lliwgar ar gyfer dathlu’r Nadolig gan gynnwys siwmperi Nadoligaidd.
Cor Merched

Gloria Lloyd a Ruth Bevan

Mwynhau Mins pei