Tuesday, December 07, 2010

GWASANAETHAU NADOLIG

Rhagfyr 19 
 Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore
HWYR
 Oedfa Nadolig y Plant a'r Ieuenctid - GWYL Y GOLEUNI

Rhagfyr 25
 Y Gweinidog Cymun bore Nadolig am 8.30 y bore