Sunday, January 28, 2007

SUL ADDYSG

Roedd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi dynodi dydd Sul Ionawr 28 yn Sul Addysg.

Yn oedfa'r bore cawsom ddarlleniadau gan Nia Mair a Hanna Wyn, anerchiad byr gan Edwyn Williams am addysg yng Nghymru heddiw. Yna bregeth ar y thema Addysg gan ein gweinidog Y Parch Dyfrig Rees. Mrs Gwenfwyn Kale oedd yn ein harwain mewn gweddi.Hyn oll drwy gefnogaeth dechnoleg fodern y taflunydd digidol. Mrs Gloria Lloyd a Mr Cyril Wilkins oedd wrth yr organ. Yn wir roedd yn fendith bod yno.

"Car di yr Arglwydd dy Dduw a'th holl galon ac a'th holl enaid ac a'th holl nerth." - Deutronomium 6:5