Tuesday, March 18, 2014

CWRDD TEULUOL GWYL DDEWI

Ar fore Sul 2 Mawrth cynhaliwyd oedfa deuluol i ddathlu gwyl Dewi. Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn a'r sedd fawr yn llawn bwrlwm wrth i'r plant gyflwyno eiu heitemau.
Cawsom ddarlleniadau a gweddiau gan plant oedran iau ac uwchradd a'r plant cynradd oedd yn cyflwyno'r emynau.
Roedd pob un yn cyflwyno yn hynod effeithiol a phroffesiynol. Cyflwynwyd eitem gan y plant cynradd ar y thema Daniel, oed dyn cydfynd a'r gwersi maent wedi bod yn ei ddilyn yn yr Ysgol Sul.
 
Gweinyddwyd y cymundeb yn ystod y gwasanaeth ac wedi'r Fendith cawsom gyfel I gymdeithasu yn y neuadd drwy rannu cwpanaid o de, cacennau cri a bisgedi.