Sunday, February 28, 2016

GWASANAETH GWYL DEWI
Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn ar gyfer ein Gwasanaeth Gwyl Dewi ar fore Sul 28 Chwefror.
Catrin a Macy oedd yn cymryd y rhannau agoriadol ac yna wnaeth Destiny, Efa Haf a Cadi roi'r emyn gyntaf allan. Wedi darlleniad a gweddi cyhoeddodd Elen, Marged a Gwenno yr ail emyn . Yna cawsom eitemau hyfryd gan y plant, gan gynnwys cyd adrodd, darlleniadau a chanu nifer o ganeuon. Cawsom air gan y Gweinidog ar thema Cacen Simnell a'r deuddeg Disgybl. Yna dosbarhtodd wy pasg i bob plentyn. Hyfry doedd gwled cymaint o nlant yn cyrmyd rhan a dosbarthodd Y Parch Ryan Thomas 38 wy pasg i gyd! 
I gloi'r oedfa cyflwynodd Gwenan a Mali yr emyn olaf. 
Diolch i Mrs Gloria Lloyd am ganu'r organ ac yn enwedig i'r mamau yr Ysgol Sul am hyfforddi'r plant. 
Wedi'r oedfa cawsom gyfle i rannu cwpanaid o de a bisgedi yn y Neuadd.