Sunday, February 24, 2013

Gwasanaeth Gŵyl Ddewi Gellimanwydd

Hyfryd oedd gweld cymaint o deuluoedd ifanc yng ngwasanaeth Bore Sul 24 Chwefror pan cynhaliwyd ein Gwasanaeth Teuluol i ddathlu Gŵyl Ddewi. Roedd nifer o blant bach yn cymryd rhan am y tro cyntaf a braf oedd gweld eu bod wedi dysgu eu rhannau yn drylwyr.

Yn ystod y gwasanaeth cawsom ein hatgoffa ein bod yn aml yn rhy brysur gyda’n bywydau bob dydd ac yn canolbwyntio ar y pethau y tybiwn ni sy’n fawr nes ein bod yn anghofio gwneud y pethau bychain. Ie yn aml iawn y pethau bach y byddwn ni’n eu gwneud sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf.

 

Wedi’r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu gyda’n gilydd tra’n cael cwpanaid o de a pice ar y maen yn y Neuadd.

SULIAU MAWRTH

Mae'r Mis Mawrth yn un prysur iawn yng Ngellimanwydd. Yn wir mae'n dechrau ar Sul 24 Chwefror pan fydd gennym Oedfa Deuluol yn y bore i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi. Hefyd yn ystod yr oedfa byddwn yn bedyddio un o blant yr Eglwys. Yna yn yr hwyr byddwn yn cynnal yr ysgol Gan Undebol gyntaf ar gyfer ein Cymanfa Ganu Undebol.
 
Mae pob Sul ym Mis Mawrth yn brysur tu hwnt. Does ond angen edrych ar y rhestr isod sydd i weld dros eich hunan. Byddwn yn ymuno a'r Gwynfryn ar gyfer Cyfarfod Pregethu, a bydd Eglwys Moreia, Tycroes, ein chwaer Eglwys yn ymuno a ni ar gyfer Oedfa ar 17ed. Ar Ddydd Sul y Blodau byddwn yn cynnal ein Gymanfa Ganu ac ar Fore Sul Y Pasg bydd ein gweinidog, Y Parchg Dyfrig Rees yn gweinyddu Sacrament y Cymun Bendigaid.
 
MAWRTH 2013
3 - Y Gweinidog: Oedfa Gymun yn y bore.
Hwyr: Ysgol Gan Undebol i'r Gymanfa Ganu yng Ngellimanwydd am 5.30
10 - Cyfarfodydd Pregethu Gwynfryn/Gellimanwydd, Rhydaman yn y Gwynfryn am 10.30 y bore a 5.30 yr hwyr. Pregethwr Gwadd: Y Parchg Llewelyn Picton Jones, B.Sc, M.Ed, Pontarddulais
17 - Bore: oedfa ar y cyd gyda Moreia, Tycroes yng Ngellimanwydd am 10.30
Hwyr: Rihyrsal i'r Gymanfa yng Ngellimanwydd am 5.30
24- Y Gymanfa Ganu undebol yng Ngellimanwydd am 10.30 a 5.30
31- Y Gweinidog (Cymun Bore Sul Y Pasg)

Friday, February 15, 2013

RHAGOR O'R PARTI


MWY O'R PARTI