Wednesday, August 28, 2013

Oedfaon Undebol

Hyfryd oedd cael cyd-addoli gyda aelodau eglwysi tref Rhydaman dros mis Awst.
Ar ddydd Sul 11 Awst roeddem I gyd yng Ngellimanydd gyda Mr Brian Owen yn pregethu. Yna y Sul canlynol y Parchg Vivian Rees, oedd yn pregethu yn Ebeneser,  ac ar Fore Sul 25 Awst roeddem yn y Gwynfryn gyda y Parchedig Marc Morgan, Wrexham yn arwain yr oedfa.
 
Roedd yn wir fendith cael bod yn bresennol yn yr oedfaon.
 
Molwch yr ARGLWYDD!
1 Haleliwia!
Molwch Dduw yn ei deml!
Molwch e yn ei nefoedd gadarn!
2 Molwch e am wneud pethau mor fawr!
Molwch e am ei fod mor wych!

3 Molwch e drwy chwythu'r corn hwrdd Ref !
Molwch e gyda'r nabl a'r delyn!
4 Molwch e gyda drwm a dawns!
Molwch e gyda llinynnau a ffliwt!
5 Molwch e gyda sŵn symbalau!
Molwch e gyda symbalau'n atseinio!

6 Boed i bopeth sy'n anadlu foli'r ARGLWYDD!
Haleliwia!