Sunday, November 12, 2006

CYFARFODYDD PREGETHU

Dydd Sul, 12 Tachwedd, cawsom y fraint o groesawu'r Parch Wilbur Lloyd Roberts, Pentrefelin, Llandeilo i'n cyfarfodydd pregethu.
Yn ystod y bore a hithau yn Sul y Cofio cawsom ein atgoffa bod Iesu yn

"Lladd gelyniaeth nid gelynion" ac mai trwyddo ef y cawn wir heddwch yn y byd.
"Boed ysbryd gwell rhwng gwlad a gwlad
heb ryfel, dig na chas,
a phlyged holl arweinwyr byd
i'w dderbyn ef a'i ras,
i'w dderbyn ef a'i ras,
i'w dderbyn, i'w dderbyn ef a'i ras."
Yn oedfa'r hwyr cawsom y pleser o groesawu cyfeillion o eglwys y Gwynfryn atom . Cafodd pawb oedd yn bresennol fendith o fod yn yr oedfaon.