Sunday, April 05, 2015

Dechrau Canu Dechrau CanmolAr Sul y Pasg, roedd rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dodo o Gapel Gellimanwydd, ac yn dathlu'r Atgyfodiad. Cawsom  fwynhau perfformiadau gan yr unawdwyr Elgan Thomas a Gwawr Edwards a myfyrio ar ddigwyddiadau wythnos y Pasg trwy gyfrwng myfyrdodau, darlleniadau a monologau.
 
Hyfryd oedd gweld cymaint o'n haelodau a ffrindiau ar y teledu.