Tuesday, December 22, 2015

OEDFA NADOLIG YR YSGOL SUL


Perfformiwyd Pasiant Y Nadolig gan blant yr Ysgol Sul ar brynahwn 20 Rhagfyr. Llywyddwyd gan y Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas ac fe'i gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs Gloria Lloyd. Dilynwyd yr oedfa gan barti mawreddog yn y Neuadd ac fe dalodd Sion Corn ei ymweliad blynyddol.

Roedd hyn yn glo hyfryd i'n dathliadau wedi Oedfa Foreol yr Ofalaeth yn Y Gwynfryn yn y bore. 

DATHLIADAU'R NADOLIG


Dathlodd
Gofalaeth Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes y Nadolig gydag oedfa-ar-y-cyd yn y Gwynfryn bore Sul, Rhagfyr 20fed dan lywyddiaeth gweinidog yr Ofalaeth, y Parchg Ryan Thomas, gyda Miss Catherine Lodwick yn cynorthwyo wrth yr organ.  Cafwyd adroddiad gan Mrs Mary Thomas ac unawd gan Ieuan Thomas, y ddau o Foreia; eitem gan gôr merched a chôr cymysg Gellimanwydd ac adroddiad gan bedwarawd ac eitem gan gôr merched y Gwynfryn. Cafwyd cyfle ar ôl yr oedfa i gymdeithasu ymhellach gyda gwin a mins pie.