Sunday, December 28, 2014

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB.
Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf,
heddwch ar y ddaear islaw,
a bendith Duw ar bobl.”


Monday, December 22, 2014

Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd
Bore Sul, Rhagfyr 21 cynhaliwyd Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd ym Moreia. Cawsom groeso arbennig gan Elfryn Thomas ac fe gymerwyd rhan gan Mary Thomas, Stephanie Jones, Eiry Davies, Ieuan Thomas a Geraint Roderick ar ran Moreia gyda Wynona Anthony yn cynorthwyo wrth yr organ. Cafwyd eitemau gan Gôr Merched, Côr Dynion a Chôr Cymysg Gellimanwydd o dan arweiniad Gloria Lloyd gyda Cyril Wilkins yn cynorthwyo wrth yr organ. Paratowyd te a mins pies yn y festri ar ôl yr oedfa. Casglwyd dros £50 tuag at Shelter Cymru ac fe ddiolchwyd i Moreia am y te a’r croeso gan Drysorydd Gellimanwydd, Edwyn Williams.

Monday, December 15, 2014


Gwasanaeth Nadolig

Cofiwch ddod i Wasanaeth Nadolig yn

Eglwys Moreia, Tycroes

am 10.30 y bore

21 Rhagfyr