Wednesday, July 19, 2006

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch

Bydd safle hen waith dur Felindre yn cael ei drawsnewid yn ganolfan ddiwylliannol o Awst 5 - 12 2006. Pafiliwn pinc sydd yn cael ei ddefnyddio eleni. Cafodd ei gynllunio ar gyfer ymgyrch cansyr y fron ac mae'n siwr o ddenu sylw pobl sy'n teithio ar yr M4 heibio hen waith dur Felindre.

Ar fore Sul Awst 6 byddwn fel aelodau Gellimanwydd yn teithio mewn bws er mwyn ymuno a'n cyd-gristnogion mewn oedfa yn y Pafiliwn, ble disgwylir i'r Parchedicaf Rowan Williams, Archesgob Caergaint bregethu. Pa ffordd well i ddechrau'r wythnos na chyd-addoli a dathlu ein diwylliant fel Cymru.

Wedi dychwelyd o Oedfa Foreol yr Eisteddfod cawn gyfle i gymdeithasu drwy rannu mewn gwledd wedi ei pharatoi ar ein cyfer yn Neuadd Gellimanwydd.

Monday, July 03, 2006

LLUNIAU O'R TRIP

Dyma rai lluniau o Ddinbych y Pysgod.