Thursday, July 24, 2014

Suliau Awst

Bydd aelodau Gellimanwydd yn ymuno yn yr Oedfa'r Bore ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol dydd Sul 3 Awst. Yna yn y prynhawn byddwn ym Moreia Tycroes am Oedfa olaf ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees. wedi'r oeda bydd cyfle i gymdeithasu yn y Festri drwy rannu cwpanaid o de.

Ar gyfer gweddill mis Awst mae Capeli tref Rhydaman yn dod at ein gilydd ac mae'r oedfaon fel a ganlyn.
Awst 10, Gellimanwydd am 10.30am - Y Parchedig Gerwyn Jones, Caerbryn;
Awst 17, Ebeneser am 10.30am - Yr Hybarch Randolph Thomas, Porthyrhyd;
Awst 24, Bethany am 10.30am - Y Parchedig Sulwyn Jones, Abertawe;
Awst 31, Y Gwynfryn am 10.30pm - Y Parchedig Derwyn Morris Jones, Abertawe.

Sunday, July 06, 2014

Bwrlwm Bro

Ar fore Sul 15 Mehefin cynhaliwyd Bwrlwm Bro Rhydaman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Y thema o dan sylw eleni oedd atgyfodiad Iesu o’r bedd. Cyflwynwyd y neges trwy gyfrwng amrywiaeth o gemau a chyflwyniadau gweledol. Cafodd bawb hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod Iesu’n fyw heddiw a phan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau’n fawr y profiad o gael uno gyda’i gilydd mewn dathliad  cyfoes o’r ffydd