Saturday, January 28, 2006

Gwefan Yr Undeb

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi sefydlu gwefan newydd.
Mae'r cyswllt ar gyfer y wefan hon i'w gweld ar y dde o dan ein "links".

Mae rhyw 500 o eglwysi Annibynnol yn aelodau o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywyd drwy’r iaith Gymraeg. Mae 16 o gyfundebau, gan gynnwys y ddau lleiaf, Lerpwl a Llundain. Sefydlwyd yr eglwys Annibynnol gyntaf yng Nghymru yn Llanfaches yn 1639 yn y traddodiad Piwritanaidd. Mae’r Undeb wedi mynegi safbwyntiau radical ar faterion Cymreig a rhyngwladol yn gyson.

Gweithredir yn bennaf drwy Gyngor yr Undeb, a’i chwe Adran – Cenhadaeth, Ieuenctid, Cyllid, Eglwysi a’u Gweinidogaeth, Addysg a Chyfathrebu, Dinasyddiaeth Gristnogol.

Mae’r Pwyllgor Gweinyddol yn gweithredu fel pwyllgor gwaith ac yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn fel rheol, i drafod ystod eang o bynciau; mae’n atebol i’r Cyfarfodydd Blynyddol.
Cynhelir y Cyfarfodydd Blynyddol yn yr haf dros dri diwrnod.

Friday, January 13, 2006

TegfanAr Nos Iau, 12 Ionawr 2006 aeth criw o aelodau'r eglwys i gynnal noson yng nghartref Henoed Tegfan.

Yn y llun gwelir y cor yn canu yn y cartref. Diolch unwaith eto i bawb oedd wedi rhoi o'u hamser i ddod ynghyd, yn enwedig i'r rhai a fu'n hyfforddi a cyfeilio.