Sunday, September 23, 2012

Casglu handbags

Mae Gellimanwydd yn cefnogi ymgyrch Merched Y Wawr i gasglu handbags, gyda'r elw yn mynd tuag at Cymorth Cristnogol. Felly dewch a'ch bagiau at Elan a Mari.

Saturday, September 22, 2012

Taith gerdded Cymorth Cristnogol


Dydd Sadwrn, 22 Medi cynhaliwyd taith gerdded Cymroth Cristnogol Rhydaman. Roedd criw da wedi dod ynghyd o nifer o gapeli ac eglwysi’r dref.  Cawsom dywydd bendigedig a ‘r daith yn hynod bleserus gan ddilyn yr afon ar hyd y llwybr o Garnant i Rhydaman. Ar ol cyrraedd Rhydaman cawsom gwpanaid o de yn Neuadd Gellimanwydd. Mae’r arian yn dal i ddod i mewn ond llwyddwyd i gasglu swm anrhydeddus tuag at Ymgyrch  Cymorth Cristnogol y dref.
Yn wir mae'n bleser cyhoeddi bod Pwyllgor Cymorth Cristnogol Rhydaman yn cyfrannu dros £8,000 yn flynyddol tuag at yr elusen.