Friday, December 28, 2007

GWASANAETH MOREIA

Bore Sul, 23 Rhagfyr 2007 aeth aelodau Gellimanwydd i Moreia Tycroes i uno mewn gwasanaeth Nadolig ar y cyd. Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn a cafodd pawb oedd yn bresennol wir fendith o gyd-addoli gyda'n gilydd.


Wedi'r oedfa reodd merched Moreia wedi paratoi Cwpaned o de a mins peis yn y festri.


Yn y llun gwelwn nifer o'r aelodau yn mwynhau yn y festri.
Monday, December 24, 2007

GWASANAETH NADOLIG


Nos Sul 23 Rhagfyr, 2007 cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Ysgol Sul y Neuadd. Roedd y capel wedi ei addurno'n hardd gyda canhwyllau wedi'u tanio ar sil pob ffenest.

Cawsom olwg ar y Nadolig cyntaf drwy lygaid yr anifeiliaid a phethau eraill a wnaeth eu rhan yn geni Iesu Grist. Yn y gwasanaeth rhoed sylw i'r creaduriaid a'r seren ac yn arbennig i un pry copyn bach a wnaeth bopeth i wneud bywyd Iesu Grist yn esmwyth ar ol iddo gael ei eni.

Roedd Ieuenctid yr Ysgol Sul yn cymryd y rhannau arweiniol a'r plant llai yn adrodd hanes y seren a'r anifeiliaid. Bu'r ychen a'r asyn yn garedig iawn yn rhoi eu lle i'r baban Iesu, a rhoddodd y golomen fach blu a'r oen wlan i wneud y preseb yn fwy clud.

Yna cawsom olygfa ble roedd mam a merch yn addurno'r goeden gyda tinsel ac adroddwyd hanes y pry copyn bach yn safio bywyd Iesu drwy greu gwe ar draws geg yr ogof fel bod y milwyr ddim yn gallu gweld Mair a Joseff yn cuddio ynddi.

Diolch i bawb a gymrodd rhan a chafodd y gynulleidfa niferus wir fendith drwy ddathlu geni ein Gwaredwr.

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref

Canodd angylion nef.

Canu wnawn ninnau'n llawen ein llef

Foliant i Faban Mair.

Monday, December 17, 2007

PARTI NADOLIG

Cynhaliwyd ein Parti Nadolig eleni ar Nos Lun 17 Rhagfyr 2007. Roedd y goeden Nadolig wedi'i addurno ar lwyfan y Neuadd a'r byrddau yn edrych yn hardd iawn. I ddechrau cawsom hwyl a sbri wrth chwarae gemau dan arweiniad Mr Guto Llywelyn.

Wedi'r chwarae cawsom de parti, sef dewis o sglodion a sosej, pysgodyn neu chicken nuggets. I ddilyn cawsom jeli coch a hufen ia. Yna daeth Sion Corn ar ei ymweliad blynyddol i ddosbarthu anrhegion i'r plant.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i'r Ysgol Sul dros y flwyddyn, ac edrychwn ymlaen am flwyddyn lwyddiannus arall yn 2008.