Thursday, January 28, 2016

Cymdeithas Gellimanwydd

Ar nos Iau 28 Ionawr daeth Adran Ieuenctid Seindorf Arian Rhydaman i Gymdeithas Gellimanwydd i roi Cyngerdd i ni.  Cawsom wledd o adloniant dan arweiniad medrus Mr Glyn Jones, Arweinydd y band. Hyfryd oedd gweld ein talentau lleol yn cael eu meithrin ac mae nifer ohonynt yn datblygu a symud i fod yn aelodau o’r band llawn. Diolch i holl aelodau’r band am noson arbennig.
Yn ystod y noson cawsom amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys unawd  “Danny Boy” ar y cornet gan Dylan Savage, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llandybie ac unawd “James Bond” gan Carys Williams ar y Tenor Horn. Mae Carys hefyd yn mynd i Ysgol Llandybie. 
 Wedi'r Cyngerdd cawsom gwpanaid o de a bisgedi a chyfle i gymdeithasu. Roedd yn wir bleser cael bod yn y gynulleidfa.