Tuesday, February 25, 2014


CYMDEITHAS GELLIMANWYDD
 
 Noson o Gawl
a
Brethyn Cartref
 
Nos Lun, 3 Mawrth 2014
I ddechrau am 7.00
Neuadd Gellimanwydd
Pris £7

 

Monday, February 03, 2014

CYMANFA GANU UNDEBOL

Cynhelir Cymanfa Ganu,
Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser 
 
 Dydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014
yng Nghapel Gellimanwydd.
 
Yr Arweinydd fydd Mr Steffan Huw Watkins, Y Fforest
a'r organyddes yw Mr Gloria Lloyd.
 
Gellimanwydd fydd yn llywyddu yn y bore
a Gosen yn yr hwyr.