Thursday, July 28, 2016

Suliau Awst

Mae'n arferiad ers sawl blwyddyn bellach i Eglwysi Rhyddion y dref i ddod at ein gilyddd yn ystod Mis Awst. 

Dyma'r manylion Suliau Mis Awst eto. Felly, mae'r trefniadau fel a ganlyn - 

  •   Awst 14 yn Gellimanwydd am 10.30am o dan ofal Mr Brian Owen;
  •   Awst 21 yn Ebeneser am 10.30am o dan ofal y Parchedig Carl Williams;
  •   Awst 28 yn y Gwynfryn o dan ofal y Parchedig John Gwilym Jones.

Sunday, July 17, 2016

Drws Agored


Cynhaliwyd Cinio Blynyddol Drws Agored eleni yng ngwesty Y Red Lion, Llandybie. Yn ol ein harfer cawsom amser arbennig yng ngwhwmni ein gilydd yn cymdeithasu.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu a chefnogi yn ystod y tymor.